Vizija

vizija_bulbVizija je poželjna slika budućnosti poduzeća, koja se može ostvariti uspješnom strategijom. Za razliku od misije koja ponajprije dotiče sadašnjost, prepoznaje svrhu ili razlog postojanja poduzeća, vrijednosti i poslovnu filozofiju, opisuje način ponašanja i prikazuje djelatnosti i sadašnji način upravljanja poduzećem.

Vizija predstavlja sliku budućeg stanja poduzeća, koja je realna, vjerodostojna i privlačna. Imati viziju za poduzeće znači biti spremno na iznalaženje odgovora na pitanja „Kamo želi ići“ ili „Što želi biti u budućnosti“.

Naša vizija je:

– kroz naporan rad i odanost poslu, dostići visoko postavljene ciljeve i uvjeriti kupce da smo dostojni njihovog   povjerenja;
– postati vodeće regionalno poduzeće u segmentu trgovine naftom i naftnim derivatima.