Prodajni centri nafte

Nafta i naftni derivati

  • Sjedište: BiH
  • Promet: -------
  • Tvrtka: Gudelj company

Prodajni centri nafte i naftnih derivata, koji uključuju i:

  • Benzinsku crpku „Eurotank“ br.1, PC96, Vitez, BiH
  • Benzinsku crpku „Eurotank“ br.2, Novaci bb, Vitez, BiH
  • Benzinsku crpku „Eurotank“ br.3, Novi Travnik, BiH
  • Benzinsku crpku „Eurotank“ Dugi Rat, Croatia

PRODAJNI CENTRI NAFTE

Grupacija Gudelj d.o.o. iz Viteza, već se dugi niz godina bavi trgovinom naftom i naftnim derivatima. Zahvaljujući činjenici da kontinuirano rade na širenju svoje mreže benzinskih crpki, u ovim vremenima teške ekonomske krize, uspijevaju osigurati i nova radna mjesta. U međuvremenu su, kao vlasnici, u rad pustili naftni terminal sa sjedištem u Širokom Brijegu. Uz postojeće benzinske crpke, kupcima prepozatljive pod imenom Eurotank 1 i 2, koje imaju na području Viteza, kupili su i novu crpku u Širokom Brijegu, pustili u rad crpku u Dugom ratu (Republika Hrvatska), a mrežu benzinskih crpki šire i u srednjoj Bosni. Radovi na benzinskoj crpki, smještenoj na samome ulazu u Novi Travnik, u završnoj su fazi.

Jedan od najznačajnijih bh. uvoznika i distributera nafte i naftnih derivata, grupacija Gudelj d.o.o. iz Viteza, naftu distribuira putem svojih benzinskih crpki Eurotank, a od 2005. godine, preko firme kćerke, G-Tanka, uvozi i distribuira naftu na veliko. Benzinske crpke Eurotank nude goriva sukladna suvremenim europskim normama i s najnižom cijenom na tržištu. Isti poslovni planovi vrijede za sve benzinske crpke, koje djeluju u sastavu grupacije Gudelj. U tom smislu, apsolutno podržavaju sve akcije kontrole i nadzora kvalitete goriva, koje provode nadležne inspekcije i službe, uz napomenu da su sve dosadašnje kontrole na njihovim benzinskim crpkama prošle bez bilo kakvih utvrđenih nepravilnosti. Osim po redovitoj opskrbi, ljubaznosti i profesionalnosti osoblja, te visokoj kvaliteti goriva, benzinske crpke „Eurotank“ među konkurencijom izdvaja i cijena, koja je među najnižima na tržištu Bosne i Hercegovine.